ถ้วยรางวัลพลาสติก

 

 

  • ถ้วยพลาสติ๊กสี่เสาเล็ก

  • สี่เสาเล็กแบบที่ 2

  • สี่เสาเล็กแบบที่ 3

  • ถ้วยพลาสติกเล็ก