ถ้วยรางวัลโลหะชุป

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ถ้วยรุ่นจิ๋ว

    ตัวถ้วยเป็นโลหะชุป ส่วนตัวขาเป็นพลาสติ๊ก
  • ถ้วยโลหะชุป

    เป็นโลหะชุปทั้งตัว
  • ถ้วยพลาสติกรุ่นจิ๋ว

    เนื้องานเป็นพลาสติกชุป