เหรียญรางวัลอะลูมิเนียม

 ตัวอย่างเหรียญตะกั่ว ขึ้นรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเหรียญอะลูมิเนียม

 

 

 

เหรียญสำเร็จรูป 2 ด้าน